Kreatín

Kreatín je výživový doplnok prospešný pri intenzívnom, silovom tréningu. Základ tvorí organická kyselina, ktorá prispieva k zásobovaniu svalov energiou.

Mohohydrát kreatínu je jedným z najčastejších a najlepšie preskúmaných doplnkov výživy na trhu. Obzvlášť medzi kulturistami je obľúbený svojou schopnosťou zvyšovať hľadinu fosfokreatínu (kreatínfosfátu) vo svaloch, čo umožnuje športovcom vykonávať s rovnakou váhou viac opakovaní a to pri kratších prestávkach medzi sériami.

 
Nové vedecké dôkazy naznačujú, že prínos kreatínu môže byť ešte oveľa vyšší. Nedávne štúdie ukázali, že kreatín môže znižovať mieru poškodenia svalových vlákien, spôsobenú intenzívnymi tréningami. Pri testoch dobrovoľníci vykonávali päť sérií koncentrických bicepsových zdvihov s činkou až do vyčerpania v dvoch tréningových dňoch, medzi ktorými bol odpočinok dva týždne. Potom niektorí z nich dostali 20 g kreatínu denne a ostatní placebo. Počas testu, trvajúceho 19 dní, im boli odoberané vzorky krvi, v ktorej bola meraná hladina kreatínkinázy, čo je ukazovateľ poškodenia svalov. U dobrovoľníkov, ktorým bol poskytnutý kreatín, bola zistená nižšia miera poškodenia svalových vlákien, menej vnímali svalovú bolesť a dokonca mali vyšší rozsah pohybu v lakťovom kĺbe.

 
Kreatín je teda prospešný pri intenzívnom tréningu, kedy cvičíme až do vyčerpania. Pozor ale na dávkovanie. Počas testov bolo jednotlivcom podávaných 20 g kreatínu denne, čo je vhodné iba ako nasycovacia fáza, teda zhruba prvý týždeň suplementácie. Potom stačí užívať iba 3 – 5 g kreatínu denne. Nezabudnite, že hlavne pre súťažiacich pri pretekoch platí, že kreatín v tele viaže vodu, čo môže spôsobiť, že svaly budú zaliate vodou a narastie aj telesná hmotnosť.

 
Pri nákupe výživových doplnkov tohto druhu sa sústredte najmä na kvalitu daného suplementu. V súčasnej dobe najlepším a najčistejším kreatínom je Weider Krea-genic.