Ako tejpovať rameno

 

Napätie v ramene je často spôsobené stresom, dôsledkom z predchádzajúceho zranenia alebo zo slabého biomechanizmu. Aplikácia kineziologickej pásky môže prispieť k zlepšeniu držania tela, ktoré napomáha k uvoľňovaniu ramena do zdravej polohy a zlepšuje biomechaniku.

 

Čo budete potrebovať:

 

Návod na aplikáciu:

  1. Natočte sa mierne bokom od osoby, ktorá bude nanášať pásku. Hlavu nakloňte na opačné rameno tak, že ju otočíte preč a budete pozerať dole. Dbajte na to, aby ste sedeli v správnej polohe a presvedčte sa, že ruka je spustená popri telu a je úplne uvoľnená.
  2. Bez natiahnutia prilepte pásku na spodok deltového svalu alebo ramena. Naneste pásku s 25% natiahnutím v línii so zadnou stranou svalu k najvyššiemu bodu ramena. Koniec pásky upevnite bez natiahnutia.
  3. Bez natiahnutia prilepte druhú pásku pod a pred prvú pásku. Naneste pásku s 25% natiahnutím na prednú časť deltového svalu alebo ramenného svalu k najvyššiemu bodu ramena. Koniec pásky upevnite bez natiahnutia. Poriadne šúchajte na aktiváciu lepiacej zložky. 
  4. Poriadne šuchajte na aktiváciu lepiacej zložky.
 
 

Bol tento článok pre vás zaujímavý? Povedzte o ňom svojim priateľom