Sú omega-3 mastné kyseliny dôležité pre mozog? Tri nové štúdie dokazujú, že áno

Ukazuje sa, že veda stále dokazuje nové pozitívne spojenia medzi omega-3 mastnými kyselinami (MK) a zdravím mozgu. A zatiaľ čo konzumácia omega-3 EPA a DHA s dlhým reťazcom, ktoré sa nachádzajú v tučných rybách (a doplnkoch stravy), ťa nemusí urobiť múdrejším, vedecký výskum poukazuje na výhody týchto živín pre rad funkcií mozgu.

Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA sú základné živiny, ktoré okrem iných zdravotných benefitov, pomáhajú budovať štruktúru mozgu a regulovať jeho funkciu. Tri štúdie zverejnené tento rok v lete sa zamerali na vzťah medzi omega-3 a mozgom. Každá štúdia sa zameriava na inú oblasť zdravia mozgu: starnutie mozgu, Alzheimerovu chorobu a depresii. Hoci v týchto oblastiach ešte nemáme definitívne odpovede, štúdie sú nádejné. Poskytujú impulz pre lepšie pochopenie toho, ako omega-3 prospievajú mozgu.

Omega-3 EPA a DHA môžu pomôcť pôsobiť proti účinkom znečistenia ovzdušia na mozog

Znečistenie ovzdušia je rastúci problém, ktorý podľa ekológov zodpovedá za mnoho miliónov predčasných úmrtí osôb globálne. Znečistenie ovzdušia môže nepriamo poškodiť mozog, uvádza štúdia z roku 2019 vo vedeckom časopise Brain, ktorá zistila, že vystavovanie sa časticiam z ovzdušia, s priemerom 2,5 mikrónu a menším (PM2,5) môže zvýšiť riziko Alzheimerovej choroby, súvisiace s demenciou a zrýchlenému poklesu pamäti.

Nová štúdia bola uverejnená v časopise Neurológia, Americkej neurologickej akadémie. Vedci zistili, že omega-3 mastné kyseliny už skôr preukázali, že ovplyvňujú zápaly a tak udržujú štruktúru v starnúcich mozgoch. Ďalší výskum zistil, že tieto živiny znižujú poškodenie mozgu spôsobené olovom a ortuťou. V štúdii autori konkrétne skúmali, či omega-3 mastné kyseliny môžu mať ochranný účinok proti prachovým časticiam PM2,5.

Prospektívna kohortová štúdia bola vykonaná v podskupine žien zapojených do klinických skúšok tzv. Ženské iniciatívy pre zdravie. Z tejto populácie 7 000 subjektov na konci 90. rokov bolo približne 1400 z týchto žien zaradených do podpornej štúdie známej ako štúdia Whimsy-MRI. Súčasná štúdia čerpala z populácie Whimsy s využitím uloženej krvi 1315 žien bez demencie vo veku 65-80 rokov, ktoré žili v oblastiach s veľmi rozdielnou úrovňou znečistenia ovzdušia. Experiment bol navrhnutý tak, aby preskúmal, či krvné hladiny omega-3 mastných kyselín s dlhým reťazcom môžu modifikovať potenciálne neurotoxické účinky expozície častíc PM2,5 na "normálne mozgové objemy".

Výhody konzumácia rýb počas tehotenstva prevažujú nad zdravotným rizikom

Článok na webe nutraingredients-usa.com, založený na rozhovore s Dr. Harrisom, spoločnosť OmegaQuant, ktorý je autorom tejto najnovšej neurologickej štúdie, potvrdil, že vedci sa tiež snažili korelovať účinky PM2,5 v študijnej skupine žien s hladinou omega-3 indexu v krvi (merané testom Omega-3, OmegaQuant).

Prekvapenie bolo, že omega-3 majú ochranný účinok v tejto oblasti, hoci nebolo jasné, ako tieto živiny ochranne fungujú. Predpokladalo sa, že by to mohlo byť z nejakého druhu proti-zápalového účinku. Autori štúdie odporučili, aby bol vykonaný ďalší výskum, aby sa zistilo, či by tieto výsledky mohli byť zovšeobecnené na širšiu populáciu.

Použitie správnej dávky omega-3 je kľúčom k benefitu pri Alzheimerovej chorobe

Aby omega-3 mastné kyseliny prospievali mozgu, musí sa nájsť spôsob, ako ich dostať do mozgu. Štúdia skúmala túto otázku u pacientov s Alzheimerovou chorobou (AD). AD je forma demencie a ochorenia ochromujúce mozog. Necháva rodinu a priateľov pacientov bezmocne sledovať, ako ich milovaní miznú v hmle straty pamäti, nevyspytateľného správania a izolácie. Asi 50 miliónov ľudí na celom svete má nejakú formu demencie. Nie je známy žiadny účinný liek.

Modely na zvieratách a pozorovacie štúdie s omega-3 EPA a DHA preukázali súvislosť medzi vyššími hladinami týchto mastných kyselín a nižším výskytom AD a demencie. Klinické štúdie, ktoré testujú priame účinky doplňovanie omega-3 na AD, doteraz prichádzali s neuspokojivými výsledkami. Prečo? Teraz vedci na Keck School of Medicine na University of Southern California (USC) oznámili výsledky pilotnej štúdie a myslia si, že to môže byť dávkou.

omega3 omega 3 kyseliny mastne zdrave tuky, načo sú dobré,posilniť imunitu, studia, benefity

Prečo práve dávka zaváži? 

Štúdia USC používala dennú dávku nad 2 gramy DHA, čo je dávka, ktorá ďaleko prevyšuje obvyklú dávku používanú v predchádzajúcich klinických štúdiách, ktorá testovala preventívne silu omega-3, čo je zvyčajne 1 gram alebo menej denne. A s vyššou dávkou zistili niektoré pozitívne výsledky. Hoci predchádzajúce štúdie testovala účinky vysokých dávok omega-3 na krv a mozgovomiechový mok (CSF, tekutina, ktorá sa kúpe v mozgu) u pacientov s AD, klinická štúdia USC bola prvá, kto túto otázku skúmal u ľudí bez AD.

Štúdia zahrnula 33 účastníkov z Los Angeles - mužov a žien vo veku 55 a viac rokov - ktorí, aj keď sami seba neboli kognitívno postihnutí, mali v anamnéze rodinnú anamnézu. Zvyčajne mali sedavý životný štýl a jedli málo alebo žiadne tučné ryby. Nikto z nich neužil doplnky stravy s omega-3 po dobu najmenej troch mesiacov pred štúdiou.

Približne polovica skupiny (15 ľudí) niesla génovú variantu známu ako APOE4, ktorá je spojená so zápalom v mozgu a je známym faktorom pre zvýšenie rizika AD štyrikrát alebo viackrát.

Nový výskum ponúkol pozitívny výhľad na Omega-3 a bipolárnu poruchu

Účastníci boli náhodne pridelení buď do liečebnej skupiny, alebo do kontrolnej skupiny. U tých, ktorí boli liečení, bolo požadované, aby po dobu 6 mesiacov užívali doplnky omega-3 obsahujúci 2,152 mg DHA a boli tiež poučení, aby inak obmedzili príjem polynenasýtených mastných kyselín. Kontrolnej skupine bolo prikázané užívať podobne vyzerajúci kapsuly placeba, ktoré obsahovali kukuričný / sójový olej. Obe skupiny dostali pokyny, aby denne užívali doplnky vitamínu B (pozn. vplyv na regeneráciu nervového tkaniva), ktoré pomáhajú telu spracovať omega-3.

Všetci účastníci boli hodnotení trikrát: pri skríningu, základnom vyšetrení a po 6 mesiacoch (koniec štúdie). Vedci hľadali zmeny plazmatických a CSF hladín DHA a EPA a ako tieto korelovali so stavom APOE (E4 alebo nie) a hladinami CSF biomarkeru depozície amyloidu v mozgu (A-beta-42). Boli tiež vykonané testy kognitívnych funkcií.

Čo vedci našli?

Zistili, že použitie vhodnej dávky je zásadné. Na konci štúdie došlo u liečenej skupiny k zvýšeniu hladín DHA v krvnej plazme o 200 percent v porovnaní so skupinou s placebom, ale DHA v CSF vzrástla len o 28 percent. Ale toto 28% zvýšenie bolo lepšie ako to predtým hlásené pri nižších dávkach DHA.

V meraniach plazmy aj CSF bolo percento zvýšenia DHA u tých, ktorí nemali kópiu génu APOE4 (čo je prípad asi 75% Američanov), zvyčajne vyššia ako u tých, ktorí boli nosičmi. V liečenej skupine, ktorá neniesla variant génu APOE4, vykazovali zvýšenie EPA v ich CSF, čo bolo trikrát väčšie ako to, ktoré bolo pozorované u nosičov APOE4. (Pripomeňme, že bol doplnený iba DHA, nie EPA. Toto zistenie znamená, že DHA môže do určitej miery zvýšiť ako hladinu DHA, tak EPA v tele). Uvedomme si, že štúdia používala dávku cez 2 gramy DHA denne oproti mnohým predchádzajúcim klinickým štúdiám, ktoré podávali 1 gram alebo menej denne.

omega3 omega 3 kyseliny mastne zdrave tuky, načo sú dobré,posilniť imunitu, studia, benefity

Kľúčové poznatky o omega-3 masstných kyselinách

Výsledky naznačujú, že hladiny omega-3 v krvi nemusia naznačovať, koľko EPA a DHA sa nakoniec dostane do mozgu. Je to kvôli hematoencefalickej bariére, ktorá mozog starostlivo chráni tým, že z krvi prepúšťa len určité zlúčeniny. Budúci výskum by mal preto starostlivo zvážiť, či je dávka 2 gramov omega-3 denne dostatočná na to, aby bola prínosná pre ochorenie, ako je AD, alebo či by mali byť podávané ešte vyššie dávky.

To môže platiť najmä pre tých, ktorí majú známe rizikové faktory pre AD ... ako je nosenie génového variantu APOE4. Zdá sa, že títo ľudia môžu byť menej schopní prenášať DHA z krvi do mozgu, než tí, ktorí nenosia príslušný gén. Je potrebné, aby vedci zvážili štúdie s vyššími dávkami omega-3.

Výsledky štúdie tiež podporujú jedinečný vzťah živín k jednotlivcovi - koľko živín, ktoré človek potrebuje, v tomto prípade omega-3 mastných kyselín, v súvislosti s vaším životným štýlom, stravovacími zvyklosťami, genetikou, schopností absorbovať živiny a ďalšími.

Našťastie možno vo výskumných štúdiách (a u jednotlivcov) použiť jednoduchý krvný test, ako je index omega-3 index, ktorý meria hladinu EPA a DHA v krvi. Cieľom je dosiahnuť optimálne indexu 8-12%. Štúdia zdôrazňuje, že je potrebné, aby vedci merali hladiny omega-3 na začiatku a na konci svojich štúdií, aby lepšie porozumeli, ktorá úroveň omega-3 je spojená s najlepšími výsledkami.

Výsledky štúdie boli natoľko zaujímavé, že prilákali finančné prostriedky na väčšinu štúdie. Počas dvoch rokov sa plánuje sledovať viac ako 300 účastníkov a skúmať, či vysoké dávky omega-3 môžu spomaliť kognitívny pokles v nosičoch génu APOE4. Dr. Hussein Yassine, vedúci autor štúdie a docent medicíny a neurológie na Keck School of Medicine, vyhlasuje: "Táto pilotná štúdia je dôležitý krok k oveľa väčším a zložitejším štúdiám."

Alzheimerova choroba je veľmi komplexné multifaktoriálne ochorenie. Výsledky štúdie môžu byť kľúčom k výskumu, ktorý odblokuje preventívne opatrenia týkajúce sa dávok omega-3 EPA a DHA. Spotrebitelia by ale zatiaľ nemali ponáhľať s používaním vysokých dávok. Role omega-3 pri prevencii Alzheimerovej potreby je potrebné ďalej preskúmať. Dobrou správou však je, že sme teraz v čase, keď personalizácia hrá v zdraví tak vzrastajúcej rolu. Ako prvý krok pri užívaní omega-3 má zmysel zistiť index Omega-3 a zistiť, koľko, ak vôbec, ďalších DHA a EPA človek potrebuje. "

Nová meta-analýza perinatálnej depresie zisťuje pozitívne výhody omega-3

Prechod od problémov mozgu u starších ľudí k tým, ktoré ovplyvňujú mladé ženy, riešila ďalšie štúdie - Meta-analýza - skúmala bezpečnosť a účinnosť omega-3 mastných kyselín v oblasti zdravia mozgu - perinatálnej depresia, ktorá je všeobecne definovaná ako nástup epizódy depresie, od miernej po ťažkú, počas tehotenstva alebo po pôrode do jedného roka po pôrode.

Po dôkladnom preskúmaní literatúry vedci z Pekinskej univerzity, ďalších čínskych univerzít, nemocníc a výskumných centier identifikovali osem randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré spĺňali kritériá výberu pre zaradenie do analýzy. Tieto štúdie spoločne zahŕňali 638 účastníkov.

Meta-analýza, zverejnená online v Translational Psychiatry, 17. júna 2020, zistila významný účinok omega-3 EPA a DHA na miernu až strednú perinatálnej depresii v porovnaní s placebom.

omega3 omega 3 kyseliny mastne zdrave tuky, načo sú dobré,posilniť imunitu, studia, benefity

Nová štúdia ukazuje, že deti s vyššími hladinami omega-3 majú zdravšie DNA

Autori ďalej zistili, že tieto živiny boli dobre tolerované s nízkym výskytom vedľajších účinkov. V skutočnosti medzi zahrnutými štúdiami vykazujúcimi nežiaduce účinky nebol medzi skupinami omega-3 a placebom žiadny významný rozdiel vo výskyte gastrointestinálnych a neurologických príhod. Vedci hodnotili účinky oddelene v období pred a po pôrode a zistili, že účinky boli významné v oboch, ale boli evidentnejšie počas popôrodného časového obdobia.

Autori podporili dôležitosť DHA, najmä v perinatálnej období, kedy sa DHA prenáša z mamičiek na deti, pre vývoj mozgu a tvorbu sietnice, buď placentou, alebo dojčením. Varovali, že existuje nebezpečenstvo nedostatku omega-3 pre matky bez včasného a riadneho doplňovania. Štúdia mala ale niekoľko obmedzení, vrátane skutočnosti, že veľkosť vzorky a počet zahrnutých štúdií boli relatívne malé. Okrem toho neboli schopní navrhnúť vhodné rozmedzie pozitívnych dávok.

Presný mechanizmus, ktorým omega-3 zlepšili depresívne príznaky u perinatálnych žien, zostáva nejasný. Autori požadujú viac kvalitných randomizovaných kontrolovaných štúdií s väčšou veľkosťou vzorky, aby overili svoje závery.

CHCEM OCHRÁNIŤ ZDRAVIE SVOJHO MOZGU

CHCEM SI ZLEPŠIŤ IMUNITU