Ako tejpovať narazený prst

 

Toto zranenie môže byť spôsobené narazením prsta napríklad pri chytaní lopty v nesprávnom smere.

 

Čo budete potrebovať:

 

 

Návod na aplikáciu:

 

  1. Pomocou nožníc pozdĺžne rozstrihnite pásku na polovicu, z jedného konca na druhý.
  2. Potom zložte na polovicu oba pásiky k sebe, všetky štyri konce zarovnajte tak, aby ste na jedenkrát vystrihli všetky okraje do oblúka.
  3. Uvoľnite ruku, na prvom pásiku odtrhnite koniec ochrannej fólie natiahnutím pásika. Vo vzdialenosti cca 10 cm od zápästia na predlaktí, bez naťahovania prilepte koniec pásky a šúchajte ho na predlaktí.
  4. Ďalej odstráňte fóliu a bez natiahnutia pripevnite pásku na zápästí približne do polovice ruky smerom k zranenému prstu.
  5. Potom s 10% natiahnutím prilepte zvyšok pásika na vrchnú časť prsta so zakončením na poslednom článku prsta. Odstráňte okraj ochrannej fólie a bez natiahnutia nalepte úplný koniec pásky.
  6. Druhý pásik priečne rozstrihnite na polovicu, obe časti priložte k sebe a nožnicami zaoblite konce.
  7. Jeden pásik použite na zabalenie bolestivého článku, úplne bez natianutia. Druhá časť pásika sa môže použiť dodatočne neskôr.
  8. Poriadne šúchajte na aktiváciu lepiacej zložky. Šúchaním sa vytvorí teplo, čím lepiacu zložku lepšie prilepíte ku koži.

Bol tento článok pre vás zaujímavý? Povedzte o ňom svojim priateľom