Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním / zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Ďalšie informácie Rozumiem

Nákup na splátky

Aby sme vám uľahčili nákup vysnívaného kardio zariadenia, alebo posilňovacieho stroja máte teraz možnosť využiť výhodný splátkový predaj Cetelem na www.fitplus.sk, alebo priamo na ktorejkoľvek z 9 predajní FIT PLUS.

Typy úverov:

10% + 10x10%

Tento typ úveru má pevne stanovenú akontácii (10 %) a pevnú dĺžku splácania (10 mesiacov). Úver je nastavený tak, aby bol vhodný pre tých, ktorí si chcú splátky rozložiť na 10 mesiacov. Výška mesačnej splátky je 10 % z výšky úveru.

Výhody:

 • Nízke navýšenie – len 1/10 z ceny tovaru
 • Krátkodobé splácanie len 10 mesiacov
 • Jednoduchý variant splácania - vopred platíte iba 10 % a následne 10 mesiacov po 10 %
 • Možnosť výhodného poistenia

Príklad splatenia:

Cena tovaru - 300 EUR

Priama platba - 30 EUR

Výška úveru – 270 EUR

Počet mesačných splátok – 10

Výška mesačnej splátky – 30 EUR

RPMN – 26,28%

Doba splatnosti - 10

Úroková miera – 23,56 %

Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť – 300 EUR

Flexi splátky 7-48 mesiacov

​Variabilný spotrebiteľský úver, ktorý umožňuje nákup tovaru za zvýhodnených podmienok spájajúcich flexibilitu a jednoduchosť.

Výhody:

 • Klasický úver - Istota
 • Nizká priama platba 10 - 90%
 • Možnosti splácania od 7 do 48 mesiacov
 • Prehľadnosť a jednoduchosť
 • Výška úveru od 100 do 6500 EUR

Príklad:

Cena tovaru - 300 EUR

Priama platba (10% - 90%) - 30 EUR

Výška úveru (= cena tovaru - priama platba) - 270 EUR

Počet mesačných splátok - 24

Výška mesačnej splátky - 14,01 EUR

Ročná percentuálna miera nákladov - 24,39%

Fixná úroková sadzba - 22% p.a.

Celková čiastka ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť - 336,24 EUR

1% mesačne

Výhody:

 • 1% mesačne
 • Nizká priama platba 0 - 10%
 • Možnosti splácania od 5 do 15 mesiacov
 • S poistením, alebo bez poistenia
 • Výška úveru od 100 do 17 000 EUR

Príklad splatenia:

Cena tovaru - 300 EUR

Priama platba - 0 EUR

Výška úveru – 300 EUR

Počet mesačných splátok – 10

Výška mesačnej splátky – 33 EUR

RPMN – 23,46%

Doba splatnosti - 10

Úroková miera – 21,26%

Celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť – 330 EUR

Ako postupovať pri nákupe tovaru na splátky v predajni FIT PLUS?

 1. Vyberte si tovar, s jeho výberom vám samozrejme pomôžu naši kvalifikovaní predavači.
 2. Oznámte predavačovi Váš záujem nakúpiť tovar na splátky
 3. Predajca s Vami vyplní formulár pre schválenie úveru

Doklady potrebné k vybaveniu úveru

 • Pre schválenie žiadosti o úver je potrebné priniesť so sebou nasledovné dokumenty:

Doklady totožnosti

 • OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta,
 • Povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU,
 • v prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa.Doklad o príjme pre Zamestnancov a DôchodcovZamestnanci:

Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.
Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 •  výplatná páska za posledné výplatné obdobie

alebo

 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda

alebo

 •  originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.


Dôchodcovia

Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne  SR a  klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.
Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť Jeden z dokladov:

 •  potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou)

alebo

 •  potvrdenie z pošty,

alebo

 •  výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.


Poznámka: Ak má zamestnanec či dôchodca súbeh príjmov (typicky zamestnanec + podnikateľ alebo dôchodca + podnikateľ apod.), príjem / dôchodok klienta pochádza zo SR a klient vyjadrí Súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, klient dokladá len ostatnú časť príjmu ide o podnikateľkú časť príjmu, pre ktorú pozri nižšie Doklady o príjme pre podnikateľov).Doklad o príjme pre podnikateľov /  konateľov / spolumajiteľov firiemPodnikatelia (SZČO) Doklady o príjme:

 • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
 • Pri daňovom priznanie podávanom elektronicky alebo poštou nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania alebo podací lístok z pošty


Konateľ/Spolumajiteľ firmy:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom


Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako: Základ dane – daň na úhradu /12Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný  na území Schengenského priestoruZamestnanci

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie


alebo

 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdyCudzinec

 • len ak má povolenie na pobyt / pobytový preukaz občana EU a  ak je zamestnaný na území CZ, AT,HU a PL

Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii Webtelem namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“. Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území  Schengenského priestoru.

Schválenie/neschválenie úveru

 • Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

Bezpečný nákup

Sme v zozname overených e-shopov Presvedčte sa sami

© FIT PLUS s.r.o.
Hore