Fitness

FIBO 2024: Budúcnosť sektora zdravia a wellness

FIBO 2024: Budúcnosť sektora zdravia a wellness

Čo je FIBO? FIBO je najväčšia fitness výstava na svete a koná sa už takmer 40 rokov. Podujatie sa zameriava výlučne na primárne ciele zabezpečiť zdravý a fit životný štýl za prijateľnú cenu. Tohtoročný veľtrh sa konal na výstavisku v Kolín...