10 dôvodov prečo užívať kreatín

 

1.     Napomáha svalovým bunkám produkovať viac energie

Formou energie, ktorú využíva svalstvo je adenozíntrifosfát, alebo skrátene ATP. Túto vysoko energetickú molekulo si naše bunky vyrábajú prevažne z glukózy, ale aj z iných zdrojov. Jednou z molekúl, ktoré napomáhajú tvorbe ATP je kreatínfosfát, ktorého množstvo resp. zásoby môžeme zvýšiť suplementáciou kreatínom. Z toho už logicky vyplýva, že čím viac ATP – zdroja energie, tým lepší športový výkon.

2.     Kreatín podporuje ostatné svalové funkcie

Kreatín je populárny suplement, keďže účinne napomáha k rastu svalovej hmoty. Okrem toho má však veľa ďalších, pre sval výhodných funkcii, ako je napríklad alterácia procesov vedúcich k tvorbe nových svalových vláken a ich rastu, zvýšenie množstva vody v svalových bunkách či jeho výnimočná schopnosť znižovať hladiny myostatínu, čo je látka, ktorá spomaľuje rast svalovej hmoty.

3.     Zvyšuje výkon pri HIIT tréningoch

Priamy efekt kreatínu na syntézu ATP má značný vplyv na výkon pri tréningu. Zlepšuje silu, výkonnosť pri šprintoch a efekt je značný aj pri všetkých ostatných fitness aktivitách.  Okrem toho, že zlepšuje športový výkon, nápomocný je aj pri regenerácii.

4.     Urýchľuje rast svalstva

Kreatín je bezkonkurenčne najpoužívanejším fitness suplementom. Počas rôznych dlhodobých, ale aj krátkodobých štúdii bol dokázaný jeho pozitívny efekt na rast svalovej hmoty. Z tých najzaujímavejších spomenieme napríklad štúdiu, v ktorej sa po 6tich týždňoch cvičenia obohateného o suplementáciu kreatínom zvýšila svalová hmota pozorovanej skupiny o 2 kg svalstva, čo bolo signifikantne vyššie číslo, ako pri kontrolnej skupine, ktorá sa síce venovala rovnakému tréningu, avšak bez užívania kreatínu!

5.     Kreatín môže pomôcť pri liečbe Parkinsonovej choroby

Kreatín má podľa najnovších štúdií vysoký potenciál pri liečbe niektorých ochorení centrálneho nervového systému, akými je aj Parkinsonova choroba. Dokázalo sa, že ak pacienti s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou k štandardnej terapii pridajú aj silový tréning obohatený o suplementáciu kreatínom, ich denný režim a výkonnosť, ktorá je za bežných okolností obmedzená chorobou sa signifikantne zlepšuje!

6.     Môže pomôcť pri liečbe ďalších ochorení nervového systému

V posledných rokoch sa často skloňujú aj potenciálne pozitívne efekty kreatínu aj na ostatné ochorenia nervového systému, akými su Alzheimerova či Huntingtonova choroba, ischemická cievna mozgová príhoda či Amyotrofická laterálna skleróza, ktorú určite poznáš ako chorobu, ktorou trpel napríklad Stephen Hawking!

7.     Môže znižovať hladinu glukózy v krvi

Ďalším z preukázaných benefitov užívania kreatínu je aj jeho schopnosť znižovať hladinu glukózy v krvi. Ak by sme zašli až do komplikovaných fyziologických procesov, kreatín dokáže zvyšovať funkciu glukózového transportéra GLUT-4, čím priaznivo vplýva na glykémiu (hladinu cukru v krvi). Keďže zvýšená glykémia je hlavným problémom diabetikov, kreatín môže napomôcť aj pri liečbe diabetikov.

8.     Kreatín ovplyvňuje ostatné funkcie mozgu

Okrem účinkov kreatínu na ochorenia nervového systému sa preukázala aj jeho pozitívna funkcia na základné mozgové funkcie. Užívanie kreatínu napríklad zlepšuje pamäť a slúži aj ako prevencia pred ochoreniami, ktoré sme si spomenuli.

9.     Redukuje príznaky únavy

Ako sme si spomenuli pri efektoch kreatínu na svalstvo, má schopnosť zlepšovať potréningovú regeneráciu svalstva. Okrem toho však dokázateľne znižuje aj celkovú únavu

10.  Kreatín je bezpečný a jednoduchý na užívanie

Poslednou, ale nemenej dôležitou výhodou kreatínu je fakt, že žiadna štúdia nedokázala negatívne vedľajšie účinky kreatínu ani jeho toxicitu. Je preto jedným z najbezpečnejších a zároveň najúčinnejších výživových doplnkoch, po ktorých by mal siahnuť každý správny fitnessák!

Referencie:

Beáta Loffayová