CannaCare

Výskum CannaCare®

CannaCare sa venuje rozsiahlemu výskumu všetkých aspektov výroby konopných produktov - od samotného pestovania v podmienkach zodpovedajúcich pre spracovanie vo farmaceutickej kvalite cez extrakčnú metódu až po vývoj koncových formulácií a ich klinické testovanie.

Spolupráca CannaCare so špičkovými českými vedeckými kapacitami

Spoločnosť CannaCare má potenciál byť jedným z popredných svetových lídrov vo výskume a spracovanie konope. Má nielen silné vlastné zázemie, ale aj rozvinutú spoluprácu so špičkovými odborníkmi zo svetovo uznávaných vedeckých inštitúcií.

Prvá lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe

Spoločne s odborníkmi na 1. lekárskej fakulte sa vykonáva testovanie látok na tkanivových kultúrach a modelových organizmoch. Tieto procesy zreteľne ukazujú funkčnosť jednotlivých odrôd na konkrétne ochorenie.

Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne

S klinicko-farmakologickou jednotkou spolupracuje na dizajne klinických štúdií a štandardizácii metód pestovania konope na lekárske účely.

Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Prahe

S VŠCHT v Prahe dlhodobo spolupracujeme v oblasti analytického merania obsahu účinných látok, kontaminantov a chemického opisu biologicky aktívnych zložiek konope a jeho extraktov.

Biocev - Biotechnologické a biomedicínské centrum

V centre Biocev vykonáva laboratórny výskum genetiky rastlín konope vo vzťahu k liečbe špecifických ochorení.

Nezisková organizácia so záštitou výskumu liečebného potenciálu rastlín konope 

Institute of Social Investigative Studies je nezisková organizácia založená skupinou odborníkov z rôznych vedných odborov a samotným predchodcom spoločnosti CannaCare. Ich úlohou je centralizovať svetový výskum v oblasti liečebných účinkov kanabinoidov v konope.

CannaCare dlhodobo financuje činnosť tejto partnerskej neziskovej organizácie, ktorá zastrešuje program výskumno-aplikačnej liečby HARP. V priebehu niekoľkých rokov sa vykonali stovky výskumných štúdií liečby celej rady vážnych onkologických a neurologických ochorení pomocou kanabinoidných preparátov z produkcie CannaCare.

Pomoc pacientom je poskytovaná zdarma a prebieha za účelom zberu čo najväčšieho množstva lekárskych dát, na základe ktorých sa preukazuje, že profesionálny prístup ku konope môže zachraňovať životy.

Výskumný tím  

Jan Martin Paďouk

Docent Lumír Ondřej Hanuš je označovaný za priekopníka vo výskume kanabinoidov. Odbornému bádaniu sa venuje už 50 rokov. Jeho vedecké práce sú nielen vďaka objavu prvého endogénneho kanabinoidu andamidu hojne citované. Je členom medzinárodnej spoločnosti pre výskum kanabinoidov, získal mnohé ocenenia, vystupuje na konferenciách po celom svete a aktívne bojuje za práva pacientov na liečbu konopou. Vo svojich prednáškach označuje spoločnosť CannaCare za svetovú špičku v oblasti konopnej liečby a aktívne bez nároku na honorár konzultuje prípady pacientov z programu HARP.  

Žiadne produkty značky CannaCare sa nenašli...