🖐 Kvalitné rukavice do fitka či na bicykel? Vyber si TU.

 1. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

  Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže usporadúvanej na stránke https://www.fitplus.sk/sutaz-shop-roku-2020 ShopRoku2020 FIT PLUS (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže („informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na stránke https://www.fitplus.sk/sutaz-shop-roku-2020, kde je súťaž organizovaná (ďalej len „eshop“). Organizátorom súťaže je: FIT PLUS, spol. s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31352626, zapísaná na Okresnóm súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5259/B (ďalej len „organizátor“).

  I. Termín a miesto konania súťaže

  1. Súťaž sa uskutoční v rámci webovej stránky fitplus.sk.

  II. Účastníci súťaže

  1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
   2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi.
   3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.
  III. Podmienky výhry

  1. Podmienky výhry a pravidlá, podľa ktorých bude určené poradie výhercov, sú:
  - súťažiaci musí vyplniť formulár na stránke https://www.fitplus.sk/sutaz-shop-roku-2020 a odoslať ho stlačením tlačítka CHCEM HLASOVAŤ A SÚŤAŽIŤ čím sa zaradí do súťaže.
  2. Výhrou súťaže budu produkty Weider Krea-genic+PTK, 208 kps, Max Muscle Thermx, 120 kps, Max Muscle MaxPro Elite, 908g.
  Po 28.02.2021 bude organizátor losovať 5 výhercov, ktorí si vyberú jeden z uvedených produktov ako výhru. Odovzdanie výhry výhercovi bude zaistené najmä prostredníctvom tretej strany zaisťujúcej doručovateľskej služby, ak nebude v informáciách o súťaži stanovené inak.
  IV. Spracovanie osobných údajov

  1. Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešnej realizácii súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté na realizáciu súťaže.
   2. Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť na poverenca na ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese eshop@fitplus.sk alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  3. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
  V. Záverečné ustanovenia

  1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami.
   2. V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. II. ods. 1 písm. c) po výhre v súťaži sa považuje za podvodné konanie.
   3. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
   4. 4. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vr. predčasného ukončenia súťaže alebo o zmene pravidiel v období trvania súťaže. V prípade sťažností týkajúcich sa priebehu súťaže sa na nás, prosím, obráťte na e-mailovej adrese eshop@fitplus.sk
   5. Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora.
   6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Organizátor môže zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel.
   7. Nerealizované výhry bez náhrady prepadajú zadávateľovi.
   

Naše ďalšie webstránky

Ako výhradný zástupca LifeFitness máme najširšiu ponuku zariadení pre komerčné fitness centrá

Navštíviť

Od roku 1992 prinášame novinky zo sveta fitness, bodybuildingu a zdravého životného štýlu

Navštíviť

Revolučný skupinový tréning prepájajúci hudbu, svetlá a senzory do interaktívnych a motivačných zážitkov.

Navštíviť

Súhlas so spracovaním cookies

Aby sme mohli zlepšovať naše webové stránky, musíme ukladať súbory cookie o našich návštevníkoch.
Zakázat všetky
Povoliť všetky